2018 Rūķu Paldies

Rūķu Paldies 2018 | Rukitis

8.decembrī, agrī rītā, kad ārā vēl krēsla bija, Rūķi savas mices sarkanās uzvilka galvā un sēdās kamanās, lai dotos pie bērniem Stacijas, Žīguru un Viksnas skolās.

Ar daudzu, jo daudzu cilvēku palīdzību šogad tika radīts Ziemassvētku brīnums 140 bērniem!
Par ko arī rūķi saka Jums visiem PALDIES!